Helden - Kessel

Welkom bij Buurtzorg !

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.

 

Dé Buurtzorgformule.  Een frisse kijk op thuiszorg.

Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Door de zorgverlening door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome "Buurtzorgteams" in te laten vullen wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. Deze Buurtzorgteams worden ondersteund door een landelijke organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne ICT-toepassingen waardoor de administratieve kosten tot een minimum worden beperkt. De kosten van management en overhead worden zo beperkt mogelijk gehouden. Kortom: betere zorg tegen lagere kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en verzekeraar. Buurtzorg Nederland: een natuurlijk alternatief!

 

Team Helden / Kessel en Kessel-Eik

Per 1 september 2009 is een Buurtzorgteam gestart in de gemeente “ Peel en Maas “. Dankzij het vertrouwen dat we kregen, zijn we enorm gegroeid. Om de continuïteit te waarborgen is er gesplitst en zijn er nu 4 teams werkzaam binnen Peel en Maas, zodat een beperkte groep medewerkers over de vloer komt. 

Buurtzorg Helden / Kessel en Kessel- Eik  is een buurtzorg + team. Dat houdt in dat we kunnen terug vallen op een fysio - en ergo therapeute. Indien nodig kunnen we hun expertise inschakelen. De lijnen zijn kort. Ook worden we door hun ondersteund waardoor een situatie van meerdere kanten belicht kan worden.

Wilt u meer weten over Buurtzorg Helden - Kessel, neem dan contact met ons op.
Kaupmanshof 1 06-13662401
5988BD Helden heldenkessel@buurtzorgnederland.com